Prijsuitreiking 2019

door

Wetenschappen worden vaak naar voor geschoven bij de zoektocht naar oplossingen voor de problemen van de toekomst. Met een goede wetenschappelijke bagage kom je ver. Lien Meeussen (19LAWIa) koos voor een niet-wetenschappelijke richting in het secundair. Toch heeft ze de volledige leerstof chemie, fysica en biologie van de wetenschapsrichtingen op zelfstandige basis verwerkt als voorbereiding op de toelatingsproef arts. Haar interesse in wetenschappen en haar doorzettingsvermogen zijn echt opmerkelijk waardoor zij een voorbeeld is voor vele andere leerlingen. De knappe resultaten die ze behaalde op haar simulatie-examen arts waren een bevestiging van haar inzet. We duimen alvast mee dat haar harde werk, doorzettingsvermogen, enthousiasme en interesse in wetenschappen beloond mogen worden met het slagen voor de toelatingsproef arts. Van de leraars wetenschappen krijgt ze daarom alvast de prijs voor de wetenschappen.

Wiskunde boezemt veel leerlingen schrik in. Dat geldt niet voor Naomi Flamand (19LAWIa) die proefwerken eigenlijk feilloos aflegt, met 100 % op het kerstproefwerk en 99.6% op het juni-proefwerk. Ook tijdens het jaar blonk ze uit in wiskunde, met een open interesse voor alles wat wiskunde is. Uitdagingen zijn haar niet vreemd en ze blijft zoeken naar wegen om zichzelf te verbeteren. Die kansen krijgt ze ongetwijfeld volgend academiejaar in de studierichting wiskunde. Dat heeft ze echter niet afgewacht want binnen het seminarie Wiskunde++ greep ze als enige de kans om zich extra voor te bereiden op een cursus van volgend academiejaar. Dat pakte ze zelfstandig aan en de bijhorende test was eveneens haast perfect. Ze is een wiskunde-bolleboos maar bovenal een fijne jonge dame!

De prijs voor cultuur- en gedragswetenschappen gaat naar Demi Vanden Weygaert (19HUWE), die voor de beide vakken doorheen de derde graad uitblonk door de inzet tijdens de lessen en op evaluatiemomenten. Bij een mondeling proefwerk heeft de betrokken vakcollega de gewoonte om bij een uitstekende prestatie de leerling te feliciteren met een handdruk, een mooi symbolisch en geapprecieerd gebaar. Deze leerling heeft een 'hattrick' gescoord want ze verdiende die handdruk voor gedragswetenschappen in het vijfde jaar én voor gedrags- en cultuurwetenschappen in het 6de jaar. Deze jonge dame is een ware ambassadrice van de richting humane wetenschappen.

Klassieke talen noemt men ook wel eens 'dode' talen. Het doet onrecht aan de pracht van die talen en dat illustreert Anna Durnez (19GRLA) al 6 jaren. Heel haar middelbare schoolcarrière flaneerde zij met flair en deskundigheid door de talen Grieks en Latijn. De talen herleefden als het ware. Ze werd beloond voor haar inzet toen ze dit jaar laureate werd bij de Cicero-vertaalwedstrijd. We belonen haar liefde voor taal graag met de prijs voor klassieke talen.

Talenkennis, taalvaardigheid en het daardoor ontdekken en leren waarderen van andere culturen: het Vlaams onderwijs blijft zich onvermoeibaar inzetten op deze belangrijke pijlers. Heel veel van onze leerlingen doen dat op voortreffelijke wijze en ondersteunen zo het feit dat correcte communicatie de toegangspoort is en blijft van alle facetten van onze maatschappij. Sommigen onder hen doen dat met een vanzelfsprekendheid en kwaliteit die een gouden randje krijgt. Bij Maroussia Maegh (19GRWI) zitten talen in het bloed. Zij beheerst op bijzonder vlotte wijze de drie moderne vreemde talen, studeert en bestudeert daarnaast haar moedertaal, het Russisch, en werd bovendien één van de gevierde laureaten van de Vlaamse Olympiade van het Frans.

De motor van de economie mag nooit stilvallen of een samenleving boert achteruit. Er zitten dus maar best sterke economen aan het stuur. Vanuit SJB willen we ons vertrouwen uitspreken tegenover Liam Van den Bulck (19ECMTa), die al jaren bewijst dat de economie voor hem geen geheimen heeft. De punten, een eindscore van 87%, hoeven het niet te bewijzen, de leraars voelen aan dat hij voor de economie geboren is. Net zoals zijn broer een aantal jaren geleden ademt hij 'economie'. Laat hem dus maar mee de motor van de economie helpen aandrijven.

Een gezonde geest in een gezond lichaam! De prijs voor sportverdienste gaat dit jaar naar Nette Thomas (19WEWIa), een meisje met uitzonderlijk talent. Met atletisch vermogen nam ze de hordes van Sint-Jan feilloos. Ze combineert atletiek, rugby en school zonder enige moeite. Toen ze in het vijfde jaar zat werd ze door scouting opgemerkt en kwam ze terecht in het nationale rugbyteam waardoor ze deelnam aan het Europees kampioenschap in Frankrijk. Haar speelstijl en haar speelhonger inspireerden en in haar laatste jaar loodste ze de schoolploeg West Saints naar de tweede nationale titel op rij en naar een kwartfinale op het gerenommeerde tornooi 'Rosslyn Park' in Londen.

De prijs van de oud-leerlingenbond, voor de meest verdienstelijk leerling willen we dit jaar uitreiken aan Thomas de Ruijter (19GRWI), een leerling die getypeerd kan worden als 'nobel' en 'oprecht'. Zijn kritische geest belet hem niet om op een beleefde onderbouwde manier zijn mening of oordeel te delen met anderen, altijd met het nodige respect voor die andere. Zo werd hij overduidelijk een verbindende figuur binnen de school, verbindend met zijn medeleerlingen, verbindend met de leraars, verbindend met de wereld. Hij combineert die positieve ingesteldheid met een fijn besnaard gevoel voor humor. De respectvolle minzame glimlach lijkt wel gebeiteld in zijn gezicht. Hij kan ook terugvallen op heel wat talenten. Niet alleen is hij een briljant student, ook muzikaal is hij bijzonder onderlegd. Deze talenten cultiveert hij niet ter meerdere eer en glorie van zichzelf, maar zet hij in voor anderen omdat hij meer dan wie beseft dat vriendschap belangrijk is. De school is fier dat ze samen met hem een zesjarig traject heeft mogen lopen. Door aan hem deze prijs te overhandigen eren we hem en tegelijk ook alle leerlingen want we hopen en geloven dat iedereen hier op school vriendschap heeft mogen ervaren.

Uit: Het Beertje nr. 340 (september 2019)