Demi Vanden Weygaert (19HUWE) (1)

ol2010

Prijsuitreiking 2019

Wetenschappen worden vaak naar voor geschoven bij de zoektocht naar oplossingen voor de problemen van de toekomst. Met een goede wetenschappelijke bagage kom je ver. Lien Meeussen (19LAWIa) koos voor een niet-wetenschappelijke richting in het secundair. Toch heeft ze de volledige leerstof chemie, fysica en…