Oud-leraar met pensioen (2022)

door

In de nieuwsbrief van het bisdom Antwerpen lazen wij dit bericht:

Omwille van het bereiken van de leeftijdsgrens van tachtig jaar werd de benoeming van Jozef Uytdewilligen, priester van ons bisdom, als parochievicaris in de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw (Essen, Kalmthout) beëindigd per 28 februari 2022.

E.H. Jos Uytdewilligen is leraar godsdienst geweest op Sint-Jan. Ik heb les gekregen van hem in het schooljaar 1970-1971.

Uit: Het Beertje nr. 353 (december 2022)