Ons ledenbestand en de nieuwe media (2014)

door

Na toevoeging van de afgestudeerden van 2014 telt ons adressenbestand 4761 oud-leerlingen. Daarvan zijn er 87 overleden. Het grootste afstudeeerjaar tot nog toe was 2008, toen er in één klap 180 leerlingen afstudeerden. Ter vergelijking: vorig jaar studeerden er 154 af. Het eerste afstudeerjaar met meer dan 100 leerlingen, was 1989, toen er 112 leerlingen afzwaaiden.

De oud-leerlingenbond is in contact met 4050 oud-leerlingen; daarvan hebben er 3119 ons hun e-mailadres gegeven, terwijl we nog steeds 931 personen met de post moeten aanschrijven. Van 596 oud-leerlingen zijn we het spoor bijster en 28 oud-leerlingen (0,6% van de levenden) willen liever niets meer over Sint-Jan horen.

Gedurende de laatste 12 maanden hebben wij 281 postadreswijzigingen verwerkt en 463 wijzigingen van mailadres. Het is opvallend hoeveel mensen er overstappen van hotmail naar gmail. We noteerden zo 30 overstappen, terwijl er slechts één overstap was in de andere richting (naar outlook.com dus). Door het feit dat we nu bij elke digitale zending van Het Beertje vragen om adresgegevens na te kijken, is de betrouwbaarheid van de fysieke adressen van digitale contacten drastisch verbeterd.

Voor zover we weten, wonen er 51 oud-leerlingen in het buitenland. De populairste emigratielanden zijn de Verenigde Staten (8) en Australië (7), gevolgd door Frankrijk (5), en dan Nederland en Zwitserland, waar elk vier oud-leerlingen wonen. Verder zijn er nog zeventien oud-leerlingen die in diverse andere Europese landen wonen, drie in Canada en zeven in Azië (Japan, Thailand en Hong-Kong). Onze Facebook-pagina telt 1600 vriendjes. Er zijn ook enkele "volgers", doch dit heeft weinig zin, aangezien onze aankondigingen uitsluitend met vrienden gedeeld worden om de persoonlijke levenssfeer van onze oud-leerlingen te beschermen. We ervaren dat Facebook een zeer nuttig alternatief communicatiekanaal is, met name wanneer oud-leerlingen van mailadres veranderen en nalaten om ons in te lichten. Via Facebook kunnen we dan vaak snel het nieuwe adres te weten komen. We onderzoeken de mogelijkheid om Het Beertje te verspreiden via Facebook om zo de omvang van onze e-mail-campagnes te beperken. Het individueel verzenden van Het Beertje gebruik makend van de gratis scripting mogelijkheden van Google begint immers zeer veel tijd te vragen en commerciële oplossingen blijken erg duur te zijn voor de omvang van ons ledenbestand.

Onze website telt ondertussen al 86 artikels en het digitale Beertjesarchief is aangegroeid tot 225 uitgaven. Het einde komt in zicht! Sinds de lancering van onze nieuwe website in februari 2013, kregen we al meer dan 15.000 paginabezoeken.

Mathias Van Aken (94LAGR) in Het Beertje nr. 321 (december 2014)