Lof der onwetendheid (2018)

door

Uit de toespraak van directeur Eric Van Huffelen tijdens de afstudeerplechtigheid voor de leerlingen van het schooljaar 2017-18.

"Vaak wordt onwetendheid gelijk gesteld met domheid, wat natuurlijk een grote vergissing is en misschien er wel meteen een illustratie van is. Is domheid een belemmering voor wetenschap, dan is onwetendheid juist een voorwaarde voor wetenschap. Juist als we goed weten wat we niet weten, kunnen we op zoek gaan naar de kennis die ons ontbreekt. Onwetendheid houdt dan ook honger in, betekent ook dat men de blik vooruit wendt, naar wat op ons wacht om ontdekt te worden. Het is pas sinds men op wereldkaarten expliciet gebieden als terra incognita, onbekende landen ging aanduiden dat men ook bewust daarnaar op ontdekkingsreis vertrok. Het is mijn oprechte hoop dat ieder van ons minstens dagelijks zijn onwetendheid mag ervaren als de motor die ons in beweging zet in een perpetuum mobile van zoeken en ook veelvuldig vinden. Want leren is een levenslange opdracht en ik hoop dan ook dat Sint-Jan de zin naar meer mag geplant hebben in ieder van jullie, beste jongeren. Meer dan de zin ernaar planten kunnen we niet. Blijkt het om levenskrachtige kiemen te gaan, mogen we blij en zelfs trots zijn."

Uit: Het Beertje nr. 336 (september 2018)