In memoriam: Staf Vanneuville (2021)

door

Op 16/7/2021 overleed oud-leerling Staf Vanneuville (64WA), geboren te Hoboken op 5/12/1943, echtgenoot van Mariette van der Velden en vader van Bert en Wim.

Het nieuws over het overlijden van mijn goede vriend Staf Vanneuville deed me bijna van mijn stoel vallen.  Tijdens onze schooltijd spoorden wij allebei dagelijks met de “boerentram” van Schilde naar de “Franse Broederkens” in Westmalle.  Het voorbalkon van de eerste aanhangwagen was onze favoriete vaste stek, want daar stonden  ook leerlingen uit de scholen van Oostmalle. 

In 1961 werd afdeling Wetenschappelijke A (hogere cyclus: 4de, 5de en 6de jaar) opgericht.  In 1964 ontving Staf samen met zijn klasgenoten als eersten van Sint Jan het diploma van hoger secundair onderwijs van deze sterk wiskundige studie-richting.  Tijdens het 5de en 6de jaar van zijn humaniora was hij mijn opvolger als  hoofdpromotor van de ABN-actie op het college.

Hij werd ook lid van het bestuur van de oud-leerlingenbond, waar hij de taak van penningmeester met grote aandacht en stiptheid op zich nam.  Voor de dagelijkse kost werkte hij in het domein van de wereld der landmeters.  Zoals dat gelukkig meer gebeurt ging op een bepaald ogenblik meer aandacht naar partner en gezins-vorming.  Staf verhuisde naar Boechout als trouwe echtgenoot van Mariette van der Velden.  Het gezin kreeg twee zonen Bart en Wim en later ook kleinkinderen.

Raymond Dupont (62EC) in Het Beertje nr. 348 (september 2021)