Het Beertje, zesenveertigste jaargang, nummer 294 (2008)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 294 van april 2008

Artikels

 • In memoriam Eerwaarde Broeder Juul Gysels (directeur 1958-66)
 • Oproep: was jij vroeger intern op SJB?
 • Website van SJB-Malle
 • In mijn tijd... Oproep voor artikels van oud-leerlingen
 • Heb je er nog aan gedacht? Lidgeld
 • Bij leven en welzijn: overlijden van Jef Van de Mieroop (63EC), familienieuws
 • Enkele citaten van br. Juul Gysels
 • Kalender
  • 6/9/2008 Ontmoeting klasburgemeesters 2008
  • 3/10/2008 Lustrumavond afstudeerjaar 2003
  • 17/10/2008 Instuifavond afstudeerjaar 2008
  • 22/11/2008 Jubileumavond 1963, 1968,...
  • 12/2/2009 Voordracht prof.dr. André Van Zundert (70WA) over "Lokaal of narcose?"
  • 6/3/2009 Lustrum-ontmoetingsavond afstudeerjaar 2004
  • 21/11/2009 Jubileumavond 1964, 1969,...
 • Studiemogelijkheden aan SJB-Malle

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen