Het Beertje, vijfenveertigste jaargang, nummer 289 (2007)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 289 van juni 2007

Artikels

  • Editoriaal: 1912-1962-2012, voorbereiding eeuwfeest
  • Agenda: lustrumavond op 19/10/2007, jubileumavond op 15/12/2007, instuifavond op 7/3/2008
  • In memoriam: de heer Joz Verhaert
  • Studentenavond maart 2007
  • Bij leven en welzijn: overlijdens, familienieuws
  • Berengoed
  • Een mopje
  • Studiemogelijkheden aan het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen