Het Beertje, vierenveertigste jaargang, nummer 284 (2006)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 284 van juni 2006

Artikels

  • Leve de vakantie!
  • Afgestudeerd in 2004?! (overzicht studieresultaten na afstuderen)
  • Verdere activiteiten 2006: lustrum-ontmoetingsavond op 20/10 en jubileumavond op 25/11
  • Nog iets gehoord van... Jan Wolters van der Wey?
  • Bij leven en welzijn: overlijdens, familienieuws, berengoed

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen