Het Beertje, tweeëntwintigste jaargang, nummer 133 (1984)

door

Het Beertje

Dit is:

Het tijdschrift van de
Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanskollege
Kasteellaan 18
2140 Malle
Nr. 133 van januari 1984

Artikels

  • Gelukkig Nieuwjaar!!!
  • Lang geleden: schoolherinneringen van Raymond Dupont (deel 3)
  • Onze kerstreceptie van 23 december 1983
  • Beroepsinformatieavond van de Rotary-club op 24 februari 1984
  • Van de hak op de tak: familienieuws, plaatsaanbieding Mintjens, Sint-Jansbal op 15/2/1984, ziekte R. Hofkens, S.J.B.-veldloop, adressen-administratie

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen