Het Beertje, negenenveertigste jaargang, nummer 305 (2011)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 305 van februari 2011

Artikels

 • Overlijdensbericht dhr. André Pycke
 • In memoriam: de heer André Pycke
 • Het is weer zover. Onze jaarlijkse, héél vervelende, maar wél broodnodige vraag!
 • Bijna... terugblik op het verleden en vooruitkijken naar Het Groote Weerzien
 • Bij leven en welzijn: familienieuws, oproep Pedro Izaguirre
 • KSA, KSJ, Ruusbroec... Oproep!
 • Kalender
  • vr. 25 maart 2011 Lustrum-ontmoetingsavond afstudeerjaar 2006
  • vr. 02 sept. 2011 Ontmoeting klasburgemeesters afstudeerjaar 2011
  • vr. 07 okt. 2011 Instuifavond afstudeerjaar 2011
  • za. 05 nov. 2011 Jubileumavond
  • za. 10 maart 2012 officiële viering 100 jaar SJB-college en 50 jaar OLB
  • za. 05 mei 2012 "Het Groote Weerzien" voor alle oud-leerlingen

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen. Uit privacy-overwegingen enkel toegankelijk voor oud-leerlingen, op aanvraag.