Het Beertje, eenenvijftigste jaargang, nummer 315 (2013)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 315 van juni 2013

Artikels

  • Overlijdensbericht mevr. Geertje Van Gorp
  • Hout, steen, ijzer en beton: historisch overzicht gebouwen
  • Bij leven en welzijn: overlijdens van o.m. Paul Van der Auwera (73LAWE) en Erik Hanssen (75WA), familienieuws
  • Een hartelijk woord van dank aan Dirk Knaepkens
  • Adieu! Aftreden Raymond Dupont als voorzitter en bestuurslid
  • Gezocht: bestuursleden

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen. Uit privacy-overwegingen enkel toegankelijk voor oud-leerlingen, op aanvraag.