Het Beertje: een kloeke vijftiger (2012)

door

Geen last van midlife-crisis!

De merkwaardige naam komt van SJB-ren.

Het allerbelangrijkse contactmiddel tussen oud-leerlingen onderling en de oud-leerlingen en het college. We hebben het zeer doelbewust vijftig jaar lang zeer eenvoudig en sober gehouden. We hadden geen andere keuze! Alleen op die manier bleef het beheersbaar. Omwille van het zuivere vrijwilligerswerk mag men niet te veel hooi op de vork nemen.

De vormgeving is door de jaren heen wel enkele keren veranderd. Gestencilde blaadjes in een briefomslag, een A4-boekje met adresband, terug losse blaadjes, kortstondig experiment met gedrukte vorm, terug stencils en uiteindelijk de huidige vorm, gefotokopieerd. Heel gewoon!

Inhoudelijk blijft de familierubriek "Bij leven en welzijn" een topper, zowel voor de oud-leerlingen zelf als voor hun ouders. Maar er zijn ook regelmatig nieuwtjes uit het college en een terugblik op het gevarieerde verleden in het rijke collegeleven. Het Beertje blijft zowat het belangrijkste middel tot contact met oud-leerlingen en college. Omdat vrienden belangrijk zijn.

De verzending was in de beginjaren geen enkel probleem: een eenvoudig stempeltje "periodiek" op de omslag volstond voor een zeer goedkope frankering. Om te voldoen aan de striktere eisen en andere sorteermethoden van Bpost, moesten wij ons meerdere keren aanpassen. Momenteel mogen we tegen bepaalde voorwaarden genieten van een gunsttarief. Maar dan nog is elke verzending van de papieren versie een dure zaak!

De digitale zendingen, naast een identieke papieren versie, werden begin 2009 mogelijk dankzij de kennis en inzet van een aantal hard werkende bestuursleden. Het aantal digitale zendingen neemt nog altijd toe.

De sociale netwerksites zijn sinds kort een nieuwe hedendaagse vorm van onderling contact. Ruim duizend oud-leerlingen maken er reeds gebruik van. Dankzij de snelheid en de ruime visuele mogelijkheden winnen deze sites voortdurend aan populariteit. Het is een evolutie waaraan ook de oud-leerlingenbond niet kan voorbijgaan.

Een halve eeuw lang hebben vele bestuursleden en andere bereidwillige oud-leerlingen meegewerkt aan inhoud en verzending. Zij konden geen extra premies verdienen, maar vierduizend oud-leerlingen waarderen heel erg hun verdienstelijk werk achter de schermen.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 310 (mei 2012)