Gedicht

door

Opgedragen aan dhr. Jan Thiré:

Het leven is een' krijgsbanier,
door goede en kwade dagen
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier,
kloekmoedig voorwaards dragen.
Men tuimelt wel, en wonden krijgt men
dikwijls, dichte en diepe…
't en vlucht geen weerbaar man,
die wijgt,of hem de dood beliepe!
Het leven is... geen vrede alhier,
geen wapenstilstand vragen:
het leven is
de Kruisbanier tot in Gods handen dragen!

Guido Gezelle, 1892

Guido Gezelle
Guido Gezelle

Uit: Het Beertje nr. 327 (juni 2016)