Artikels 327 (2)

Gedicht

Opgedragen aan dhr. Jan Thiré: Het leven is een' krijgsbanier, door goede en kwade dagen gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, kloekmoedig voorwaards dragen. Men tuimelt wel, en wonden krijgt men dikwijls, dichte en diepe… 't en vlucht geen weerbaar man, die wijgt,of hem de dood beliepe!…

Hulp gevraagd

Aan de oud-leerlingen van einde jaren zestig, begin jaren zeventig van vorige eeuw. Gewezen OLB-voorzitter Raymond Dupont (62EC) werkt aan een "historisch" werkje over het wel en wee van het college. Wie kan hem helpen aan een foto van gewezen directeur E.H. Leopold Baeten? Kan…