Enquête jubileumavond (2014)

door

Na de jubileumavond van 2013 hebben we een kleine online enquête georganiseerd waarin we zowel de aan- als afwezigen enkele vragen stelden. Zo peilden we onder de aanwezigen naar wat ze goed en slecht vonden aan de avond, en onder de afwezigen naar de reden van hun afwezigheid. We onderzochten ook of er animo bestaat voor een alternatieve formule. We gaan de lezer niet vervelen met statistieken en cijfertjes en vatten daarom hieronder de voornaamste conclusies even samen.

De grootste groep respondenten vindt het huidig concept perfect zoals het is. De alternatieve ideeën zoals een receptie, een activiteit zonder eten, duurdere of goedkopere formules vonden weliswaar aanhangers, maar naar verhouding heel weinig ten opzichte van de groep die alles wil houden zoals het is. Het is duidelijk dat dit een succesformule is waar we niet van hoeven af te wijken.

De nieuwe inschrijvingsformule waarbij de mensen zich online konden registreren en na overschrijving van het verschuldigde bedrag een elektronische inkomkaart kregen, werd unaniem goed onthaald en zal dus verdergezet worden. Ook voor ons als organisatoren was dit een grote stap voorwaarts.

Meerdere aanwezigen beklaagden zich over de traiteur: men vond de porties te klein, er kwam te weinig wijn op tafel, het eten was niet warm, er was slechte en onervaren bediening. Mensen die tijdig naar huis wilden, hadden opmerkingen over de drankformule die ze moesten bekostigen en waaraan ze zelf niet deelnamen. Zowel onder aan- als afwezigen werd dus geklaagd over de kostprijs die niet in verhouding zou staan tot wat men krijgt. Zo'n 15% van de afwezigen gaf zelfs aan dat dit een reden was om weg te blijven.

We hebben begrip voor deze verzuchtingen: hoe kom je in vredesnaam aan 43 EUR voor een maaltijd die je zelf bij een traiteur kan bestellen aan ±25 EUR? We kunnen de oud-leerlingen alvast geruststellen: hoewel we natuurlijk een buffer voorzien voor onvoorziene onkosten zoals glasbreuk of andere schade, maakt de oud-leerlingenbond geen monsterwinst op dit project.

Vooreerst zijn er natuurlijk de vaste kosten zoals de zaal en de tappers die betaald moeten worden. Zonder teveel in detail te treden, ligt de kern van het probleem echter bij het gebrek aan vrijwilligers. Wie met 4 of 5 personen een feest van dergelijke omvang wil organiseren, moet noodzakelijkerwijs vrijwel alles uitbesteden. Dit drijft de kosten de hoogte in.

We nodigen alle oud-leerlingen die menen dat het met dezelfde mankracht goedkoper kan uit, om het bestuur te komen versterken en samen te bekijken hoe we dit concreet kunnen aanpakken.

Dit gezegd zijnde, kan niet ontkend worden dat er problemen waren met de bediening aan tafel. Wees ervan overtuigd dat we dit zullen opnemen met de traiteur om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden. Overigens vragen we elk jaar opnieuw offertes aan bij verschillende traiteurs om er zeker van te zijn dat we de beste voorwaarden krijgen.

Een andere vaak gehoorde verzuchting is dat oud-leerlingen graag de school zouden terugzien. Waarom kan het diner niet op school plaatsvinden? Kan er geen rondleiding gegeven worden op school voor de maaltijd? Opnieuw heeft dit te maken met het gebrek aan vrijwilligers.

Tijdens de namiddag zijn de schaarse bestuursleden (en hun familieleden!) druk in de weer om tafels en stoelen klaar te zetten en tafels te dekken en kunnen ze niet tegelijkertijd een rondleiding geven op school. De schoolrefter gebruiken voor de maaltijd heeft het nadeel dat deze nadien weer helemaal gepoetst en op orde gezet dient te worden voor maandag, terwijl we in de parochiezaal gewoon voor de opkuis betalen.

Oud-leerlingen die de school nog eens willen bezoeken, raden we daarom aan om naar de Sint-Jansfeesten te komen.

Mathias Van Aken (94LAGR) in Het Beertje nr. 318 (februari 2014)