Een bekende schoolverlater: de heer Jan Wolters van der Wey (1999)

door

De heer Jan Wolters van der Wey kwam naar het college als opvolger van E.H. Van Tilborgh, en als voorganger van juffrouw Van Winckel en later de heer Vincent Goossens. Toen het lesgeven van hem meer inspanningen eiste dan hij lichamelijk aankon, werd hij ingeschakeld op het secretariaat. Ook geen lichte job! Maar hij vervulde de vele taken in administratie en toezicht met volle overgave. Op woensdagnamiddag leidde hij geregeld de activiteiten van de BBL (bijzonder brave leerlingen). Je weet wel: tussen één en drie, de beloning voor kattekwaad en ondeugd van de BBL.

Zijn vrij veelvuldige afwezigheden om gezondheidsredenen, een jarenlange zorg, maakte hij ruimschoots goed door de inzet en collegialiteit tijdens de periodes dat hij wel actief kon zijn. De heer Jan Wolters van der Wey heeft géén grootse of spectaculaire dingen op het college verricht. Maar de doodgewone dingen van alledag deed hij op een verbluffend goede manier, net als die andere Jan uit Diest, die dit jaar bijzonder gevierd wordt. Van harte dank!

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 255 (januari 1999)