Een bekende schoolverlater: de heer Herman Wouters (1999)

door

De heer Herman Wouters was zo sportief van huize uit dat hij de juiste man op de juiste plaats was om de collegesport te organiseren. De eerste voetbaluitrusting, de eerste wedstrijden in de kardinaalsbeker, enz. enz. kwamen er aan met zeer beperkte financiële middelen.

Hij had een stem als een klok, die onder andere voor toneelregisseur de heer van Baarle goed van pas kwam voor bandopnames bij de opvoering van "De twaalf gezworenen".

Wat de heer Wouters liefst tussen zijn boterhammen eet, weet ik niet, maar van "Kaas" van Willem Elsschot had hij wél gegeten! En het Duits werd zijn tweede moedertaal op school.

Bij turndemonstraties en schoolfeesten baatte hij het openluchtterras uit. Er was geen betere!

Ook met de heer Wouters verdwijnt op school een pionier van het eerste uur. Van harte dank! Veel dank!

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 255 (januari 1999)