Een bekende schoolverlater: de heer Herman Faes (1984)

door

Een schoolvak als Geschiedenis (zoals ook andere "minder belangrijke" vakken) werd of wordt vaak totaal beschouwd als een ideaal vak om toe te voegen aan de lessenopdracht van leerkrachten. Ondanks alle goede inspanningen en de beste bedoelingen is het toch heel anders als er een gespecialiseerde leerkracht voor de klas staat. Zo belandde de heer Herman Faes op 1 september 1964 op het kollege.

We leerden hem kennen en waarderen als een bekwame en toegewijde leraar, die ook buiten zijn lessen historisch-aktief was met opzoekingen en publicaties van de geschiedenis uit zijn streek van Hoogstraten.

In het begin van de jaren '70 nam hij er ook nog de lessen Nederlands in de 6de Economische hij en werd zo ook klastitularis van deze groep. Vanaf toen begon stilaan, maar zeker, een "ster" te rijzen. De schuchtere beginjaren schenen definitief voorbij, hij specialiseerde zich ijverig verder in de geschiedenis van de homo kloefkapsiencis en werd meer en meer een vertrouwensman hij directie en leerkrachten (en uiteraard ook bij ZIJN kloefk...., pardon, bij ZIJN leerlingen!) Ook was hij bijna steeds betrokken bij planning en organisatie van de o zo moeilijke schoolpastoraal op het kollege.

Als mens: gewoon, spontaan, hartelijk, uitbundig vrolijk soms, zelden slecht gezind of kwaad, veeleisend voor zijn leerlingen maar ook voor zichzelf, zwanst graag.

Voor zijn leerlingen: een uitstekend leraar en een klastitularis die erg geliefd blijft bij zijn oud-leerlingen.

Niet zo verwonderlijk dat hij in september '83 uit de klas werd gehaald om onderdirecteur te worden. Thans is hij directeur van Mariagaarde. Spijtig dat hij op S.J.B. is weggegaan, maar we wensen hem van ganser harte proficiat en veel geluk in zijn grote nieuwe taak.

Elke S.J.B.-oud-leerling weet dat Mariagaarde niet ver van S.J.B. ligt (en óf de S.J.B.-ers dat weten!!!) Het zal dus niet zo moeilijk zijn hem af en toe nog eens tegen het lijf te lopen!

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 139 (september 1984)