Een beetje danken... voor E.H. Paul Verhulst! (1982)

door

In vorige Beertjes hebben veel oud-leerlingen met verrassing de benoeming vernomen van E.H. Paul Verhulst tot onderpastoor van de Sint-Antonius-parochie te Brasschaat.

E.H. Verhulst zal zijn aankomst op S.J.B.-Westmalle wellicht niet vlug vergeten. Pas van zijn nieuwe benoeming op de hoogte gebracht kwam hij ter kennismaking te Westmalle aan... midden op het feest van een oud-leerlingendag, waar hij onmiddellijk mee kon aanzitten.

Sindsdien (misschien daarom?) is E.H. Verhuist een ongeƫvenaarde en trouwe medewerker geworden voor al zijn collega's op school: hartelijk en vrolijk. Voor zijn leerlingen was hij een plichtsbewust opvoeder, in wie de ouders een hemelsgroot vertrouwen hadden.

E.H. Verhulst was gedurende meer dan tien jaar lang een groot figuur op het college, maar toch ook geen blikvanger. Net als Broeder Geuens vroeger, bleef hij liefst in alle bescheidenheid achter de schermen. Denk maar aan het opstellen van het jaarlijks lessenrooster. Maar anderzijds bewoog hij zich zichtbaar zeer graag bij zijn leerlingen, internen en K.S.A.-mannen. Niet zozeer was hij een strenge onderwijzer, maar een surveillant tussen zijn jongens. Zichtbaar geamuseerd om hun goed bedoelde kwajongensstreken, maar evenzeer vermanend als het moest.

Leerlingen en oud-leerlingen, ouders, leerkrachten en directie zullen hem op het college wel missen en velen zullen wel wat jaloers zijn op de parochianen van de Sint-Antoniusparochie te Brasschaat. Ondanks zijn leraarsopdracht en monitor-functie op het college, had hij ook nog de tijd om in de Sint-Guibertusparochie te Schilde mee te helpen aan de Eucharistische diensten. Ook daar is hij erg geliefd en gewaardeerd!

Voor die +/- 15 heerlijke schooljaren van samenwerking zijn allen hem de meeste dank verschuldigd. Het is dan ook een plicht dat we bidden tot de Heer dat Hij Paul Verhulst nog vele jaren in Zijn dienst mag behouden.

Wij wensen E.H. Verhulst zeer graag nog een lang en vruchtbaar apostolaat in dienst van zijn medemensen en in dienst van de Heer.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 121 (november 1982)