De nacht van Sint-Jan (1971-1997) (1997)

door

Het begon in 1971 toen de heren Wouters+ en Steegmans+ een gigantische organisatie op touw zetten en aan één rij zeer succesvolle bals van de oudervereniging begonnen. De plaats van het jaarlijks gebeuren was de hooggelegen maar sfeervol ingerichte feestzaal van "De Kempen" op de Zoerselsteenweg te Westmalle.

In 1978 was de zaal "De Kempen" niet meer beschikbaar. De heer W. De Maesschalck nam de organisatie van de bals over en trok met een talrijk gevolg naar de sporthal "Spijker" te Hoogstraten. Veel volk, veel dansers, etc. etc. Maar de locatie bleef niet langer haalbaar. Dan naar het Romi-Goldmuntzcentrum te Antwerpen. Met in de grote zaal de Lou Roman showband, met nogal wat avondtoiletten en smokings, met het optreden van Vlaamse artiesten, met een DJ die zorgde voor een aangepast programma voor de jongeren. Eerst was de opkomst overweldigend, maar jaar na jaar slabakte de deelname. "Wegens te duur en te ver".

Ondertussen had de heer De Maesschalck het oudercomité verlaten en namen achtereenvolgens mevrouw Dingemans en de heer De Blauwe de organisatie op zich. In 1984 en 1985 was men teruggekeerd naar de feestzaal "De Kempen" die toen "Westmart" heette.

In 1986 kwam mevrouw Rens op het baltoneel. Gans het dansend SJB-gezelschap trok naar de feestzaal "'t Veerle" te Sint Lenaarts. Ook hier aanvankelijk groot succes, maar jaar na jaar vertoonde de formule tekenen van slijtage. In 1990 had mevrouw Dewilde de organisatie overgenomen en... zij doet nog steeds ijverig voort.

Ondertussen werden de orkesten te duur en begonnen de DJ's een steile opmars. Het aantal aanwezigen steeg echter niet. Sinds 1994 spelen we op "eigen terrein" in de grote eetzaal van het college.

De laatste jaren wordt een nieuwe trend merkbaar: de ouders, de volwassenen verkiezen de gezellige huiskring met of zonder TV-scherm boven al dat dansgeweld. De jongeren vinden een fuifpartij in eigen school eigenlijk wel leuk en laten de discotheek voor een keertje links liggen. Ook dit jaar dus veel "jong volk". Van "galabal" naar "jongerenfuif". Het Beertje was er niet om ook de oud-leerlingen uit te nodigen. Tóch waren er erg veel van de partij, die "Het Beertje" daarvoor niet nodig hadden.

Eén en ander stemt ons tot nadenken: de organiserende oudervereniging krijgt minder eigen ouders en collegepersoneel op de been en rekent meer en meer op leerlingen en oud-leerlingen. Het ontbreken van Het Beertje-met-uitnodiging, is louter toeval. Het kan echter geen reden zijn dat de ouders zelf het laten afweten. Mede door o.a. het schenken van tombolaprijzen steunen wij zeer graag het bal. Met overtuiging!

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 243 (maart 1997)