College 2.0 (2024)

door

Wat betekent kwaliteitsvol onderwijs willen blijven garanderen in een tijd waarbinnen verandering wel de enige constante lijkt? Over die uitdagende vraag heeft het ganse korps van het college zich de afgelopen drie jaren bezonnen. De tijd om de vruchten van die denkoefening nu te implementeren is nu aangebroken. Er zijn daarbij verschillende werven die op de hele schoolorganisatie een impact hebben: gedeeld leiderschap, onderwijsconcept en evaluatiebeleid.

Gedeeld leiderschap

De kracht maar tegelijk ook de zwakte van het Vlaamse onderwijs is steeds de sterke individuele leraar geweest. Zoals in alle organisaties is ook in het onderwijs het accent komen liggen op de medewerker als lid van een team. Samen sterk is niet in tegenspraak met individueel sterk presterend maar in onze complexe wereld juist een voorwaarde daarvoor. Binnen onze school hebben we het organigram fundamenteel hertekend en anders dan traditioneel verticaal georiënteerd. Rollen zijn expliciet benoemd en er wordt een onderscheid gemaakt tussen functioneel leiderschap en hiërarchisch leiderschap. Zowel leraren en secretariaatsmedewerkers als directie hebben daarbij ook hun code opgesteld waarvoor zij zich vanuit hun rol engageren. Zo kan een organigram niet enkel een beschrijvend instrument worden maar ook een motor van ontwikkeling die de vele initiatieven in een school recht laat wedervaren. Nieuwsgierig? Surf naar de website (schoolinfo > schoolorganisatie)!

Onderwijsconcept

Vaak praten scholen meer over de doelen van opleiding en opvoeding dan over hoe men die doelen wil bereiken. Welke pedagogisch-didactische accenten legt men? Hoe vullen wij kwaliteitsvol eigentijds onderwijs in? Een boeiende denkoefening leidde tot 9 speerpunten. Nieuwsgierig? Surf naar de website (studeren op SJB > onderwijsconcept)!

Evaluatiebeleid

Evaluatie vormt in elke organisatie het sluitstuk van elke kwaliteitscirkel. In het onderwijs geldt dat zowel voor de schoolorganisatie zelf als voor de corebusiness van elke school: de opleiding van de jongeren die aan haar toevertrouwd zijn. In haar evaluatiebeleid vertrekt de school voortaan van een fundamenteel onderscheid: evaluatie van en feedback over het proces van vorming en opleiding (in het onderwijsjargon: formatieve evaluatie) en de finale evaluatie of de einddoelen bereikt zijn (in het onderwijsjargon: summatieve evaluatie). Dat is een fundamenteel andere tweedeling dan de traditionele tweedeling dagelijks werk versus proefwerken. Een hele ommekeer in denken en werken maar de bocht is definitief ingezet. Onze droom? Dat geen leerling nog de vraag stelt “Is het voor punten?” Want dan heeft die niet begrepen dat leerwinst een proces is waarbij elke stap gezet en geëvalueerd moet worden.

Eric Van Huffelen, directeur, in Het Beertje nr. 358 (februari 2024)