Stan Vochten (1)

In memoriam: de heer Stan Vochten (2000)

Beste vriend en collega Stan, Wij zijn hier met zovele lieve mensen in ontroering en verbondenheid samen rond u. Niet om echt afscheid te nemen maar wel om vanuit een diep en warm respect hulde en eerbetoon te brengen aan uw persoon en uw leven.