Ernest Tilman (65EC) (2)

ol1960

Vijftien jaar: een vinnige tiener (1962-68) (1977)

Onze Oud-Leerlingenbond werd opgericht op 10 mei 1962 te 16.30 u. Vijftien jaar geleden dus. Wie toen geboren werd, is nu reeds een flinke tiener; onze bond is even vinnig! De "twaalf gezworenen" van de toenmalige "eerste economische" waren vier jaar lang de oudste klas…

In memoriam: Nest en Michel (1968)

Even tragisch als onverwacht was het nieuws dat ons over Nest en Michel (Ernest Tilman (65EC) en Jozef Tilman (64EC)) bereikte op de tweede Kerstdag. Natuurlijk herinneren we ons alles nog goed, want zoiets kunnen wij niet gemakkelijk vergeten. Even tragisch als onverwacht is het feit…