Zalig Kerstmis!

door

Op 25 december viert de kerk het hoogfeest van Kerstmis. Jezus Christus, zoon van God, heeft zich aan de wereld geopenbaard als een klein en weerloos kindje. Zijn wieg was de kribbe, een voederbak voor de dieren. Het verhaal van de geboorte is een voorafbeelding van zijn latere kruisdood: het hout van de kribbe verwijst naar het kruishout, de doeken waarin Hij gewikkeld werd naar de lendedoek die Hij op het kruis droeg. Door het kruis heeft Hij ons bevrijd uit de slavernij van de zonde en de poort voor de hemel geopend voor alle mensen die Hem willen verwelkomen in hun hart. Bij beide gebeurtenissen staat ook de Heilige en Onbevlekte Maagd Maria centraal. Door haar ja-woord werd zij moeder van God en kon de menswording van God geschieden. Niemand staat dichter bij de Drieëne God dan zij, dochter van de Vader, moeder van de Zoon en bruid van de H. Geest. Aan alle oud-leerlingen een zalig en gelukkig Kerstmis toegewenst!

Uit: Het Beertje nr. 329 (december 2016)