Wordt Sint-Jan gemengd? (1994)

door

Sinds 1 september 1983 werden de Latijnse afdelingen op SJB ook opengesteld voor meisjes omdat zij in de streek anders niet terechtkonden. Die gemengdmaking werd doorgevoerd, en met sukses!

Op 1 september 1989 werd de eenheidsstructuur trapsgewijze ingevoerd. Hierin wordt de keuze van studierichtingen enigszins anders benaderd. In principe is het niet zo dat men van afdeling verandert om een meer gemakkelijke te kiezen. De keuze is meer bewust naar een bepaalde richting.

Dit was één van de redenen waarom aan de overheid werd gevraagd om meisjes uit onze eigen Latijnse voortaan ook toe te laten in de "Moderne". Het antwoord was driewerf "njet", en een aantal ouders stapten naar de rechter. In kortgeding kregen ze gelijk en hun dochters zaten meteen in een derde jaar "Moderne". Van het ene kortgeding kwam het tweede en hier verklaarde de rechter zich onbevoegd. In een uitspraak ten gronde kregen dezelfde ouders van een andere rechter over eenzelfde betwisting een tegenovergesteld antwoord: "njet" en de ouders gingen opnieuw in beroep. Het proces om de meisjes van de Latijnse naar de Moderne te laten overgaan is nog altijd niet afgehandeld; "het staat op de rol".

Ondertussen heeft het onderwijsdepartement beslist vanaf 1 september 1995 ook in het ASO een algemene gemengdmaking in te voeren...

Wat nu in Sint-Jan?

Na intense onderhandelingen tussen de directies van de scholengemeenschap en de inrichtende overheid werd volgende regeling getroffen:

  • Schooljaar 1994-1995: de meisjes, die reeds op het college in een Latijnse studierichting zitten, mogen op 1 september 1994 overschakelen naar een afdeling zonder Latijn, tot na het vierde leerjaar (het 5de en 6de jaar moeten wel door iedereen in dezelfde studierichting gevolgd worden.)
  • Schooljaar 1995-1996: Algemene gemengdmaking in de 1ste, 2de en 3de jaren secundair onderwijs. De volgende schooljaren: trapsgewijze verder.
  • De toegangsproeven (nu: oriënteringsproeven) blijven onverminderd behouden en de directie neemt zich voor om, net als vroeger, ook in de toekomst de ouders hierover correct in te lichten en eerlijk advies uit te brengen.

Uit: Het Beertje nr. 228 (juni 1994)

Over de gemengdmaking van het college leze men ook: