Woordje van de voorzitter (2016)

door

Het jaar 2015 bracht heel wat slecht nieuws. In januari was er de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo, waarbij 12 personen het leven lieten. Verder waren er aardbevingen in Nepal, massa’s vluchtelingen die Europa binnenstroomden, vliegtuigen die neergeschoten werden of die moedwillig tegen een bergflank aangestuurd werden, de aanslagen in Parijs in november. In België ging de terreurdreiging naar code 4 en viel het openbare leven in Brussel stil. Militairen verschenen in het straatbeeld, vuurwerk en volksfeesten werden afgelast. Ook de taks-shift en de zogenaamde Turteltaks gingen in België veel over de tongen.

Toch was het niet allemaal kommer en kwel. Kijk maar naar o.a. de Nederlander Boyan Slat die een eenvoudig idee uitgewerkt heeft om plastic uit de oceanen te filteren, naar het klimaatakkoord dat na jaren van onderhandelen uit de bus is gekomen.

Maar nu is het 2016. Wij zijn weer vol goede moed aan een nieuw werkjaar begonnen en we zijn ervan overtuigd dat het voor onze OLB een positief jaar zal worden. We rekenen op een grote opkomst voor onze activiteiten. In naam van het bestuur wens ik iedereen een gezond en vruchtbaar 2016 toe!

Jan Verbruggen (76LAWE), voorzitter

Uit: Het Beertje nr. 326 (februari 2016)