Welkom, oud-leerlingen! (2021)

door

In elk septembernummer van het Beertje willen we speciaal alle nieuwe oud-leerlingen verwelkomen. Proficiat aan alle afgestudeerden van het schooljaar 2021!

Vanaf heden zijn jullie oud-leerlingen, en in die hoedanigheid leden van de oud-leerlingenbond. Dit betekent dat u viermaal per jaar van ons dit bescheiden tijdschriftje ontvangt. Zo blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen in uw oude school. U leest er ook wie van uw collega's er gehuwd zijn, kindjes hebben gekregen, of het tijdelijke voor het eeuwige ingewisseld hebben.

Van zodra u minstens 10 jaar afgestudeerd bent, organiseren wij om de vijf jaar voor jullie een jubileumavond. Dit is een avondvullende activiteit met receptie, maaltijd en gelegenheid om bij te praten tot in de late uurtjes.

Wij nodigen u ook vriendelijk uit om u aan te sluiten bij onze Facebookgroep, waar we o.m. klasfoto's per afstudeerjaar publiceren, familienieuwtjes melden vooraleer ze in Het Beertje komen en waarop ander actueel nieuws verschijnt dat te laat zou komen als we het zouden publiceren in ons tijdschrift. De Facebookgroep heeft nu bijna 2500 leden. Daarnaast hebben wij ook een webstek waarop u o.m. het volledig archief terugvindt van alle Beertjes sinds 1962, het oprichtingsjaar van onze vereniging.

De werking van de oud-leerlingenbond wordt integraal gedragen door oud-leerling-vrijwilligers. Om onze werking te financieren zijn we aangewezen op de lidmaatschapsbijdragen die we van jullie ontvangen. Het lidmaatschap bedraagt 10 EUR per jaar.

Ook u kan mee gestalte geven aan de oud-leerlingenbond! Neem contact op met één van de bestuursleden en kom onze ploeg versterken! Wij kijken steeds uit naar nieuwe bestuursleden.

Uit: Het Beertje nr. 348 (september 2021)