Welkom, oud-leerlingen (2017)

door

In elk septembernummer van het Beertje willen we speciaal alle nieuwe oud-leerlingen verwelkomen. Proficiat aan alle afgestudeerden van het schooljaar 2017!

Vanaf heden zijn jullie oud-leerlingen, en in die hoedanigheid leden van de oud-leerlingenbond. Dit betekent dat u viermaal per jaar van ons dit bescheiden tijdschriftje ontvangt. Zo blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen in uw oude school. U leest er ook wie van uw collega's er gehuwd zijn, kindjes hebben gekregen, of het tijdelijke voor het eeuwige ingewisseld hebben.

Volgend jaar nodigen we u uit voor onze eerste activiteit: een instuif (receptie) op het college voor de oud-leerlingen die één jaar afgezwaaid zijn. Na vijf jaar volgt een gelijkaardige activiteit om uw eerste lustrum te vieren. Vanaf het tiende jaar wordt u elke vijf jaar verwacht op onze jubileumavonden: een receptie met diner waarin u herinneringen aan uw schooltijd kan ophalen met de vrienden van weleer.

Wij nodigen u ook vriendelijk uit om zich te bevrienden met onze Facebookpagina, waar we o.m. klasfoto's per afstudeerjaar publiceren, familienieuwtjes melden vooraleer ze in Het Beertje komen en waarop ander actueel nieuws verschijnt dat te laat zou komen als we het zouden publiceren in ons tijdschrift. De Facebookpagina heeft nu reeds meer dan 2000 volgelingen. Wij hebben ook een webstek waarop u o.m. het volledig archief terugvindt van alle Beertjes sinds 1962, het oprichtingsjaar van onze vereniging.

De werking van de oud-leerlingenbond wordt integraal gedragen door oud-leerling-vrijwilligers. Om onze werking te financieren zijn we aangewezen op de lidmaatschapsbijdragen die we van jullie ontvangen. Het lidmaatschap bedraagt 10 EUR per jaar.

Ook u kan mee gestalte geven aan de oud-leerlingenbond! Neem contact op met één van de bestuursleden en kom ons versterken! Wij kijken steeds uit naar nieuwe bestuursleden.

Uit: Het Beertje nr. 332 (september 2017)