Viering 75-jarig jubileum van het Sint-Jan Berchmanscollege (1987)

door

De plechtige viering van driekwart eeuw S.J.B. op 15/3/1987) is een fijne en stijlvolle manifestatie geworden, waaraan heel wat intense voorbereiding in voorafgegaan.

Te 15 uur had in de Sint-Martinuskerk een plechtige eucharistieviering plaats, voorgegaan door Mgr. P. Van den Berghe, bisschop van Antwerpen. Hij concelebreerde met bisschoppelijk vicaris A. Van de Vliet, Peter A. Jacob en G. Feely en G. Plas van de geestelijken van Sint Viator, pastoor-deken F. De Vocht, Pater A. Koninkx van de abdij van Westmalle, oud-directeur L. Baeten, rethorica-leraar L. Van der Heyden en directeur Van Loo. De viering werd opgeluisterd door het vocaal ensemble Jochems, onder leiding van dhr. J. Verhaert. Tal van prominenten, leerkrachten en oud-leraars, ouders en leerlingen en oud-leerlingen woonden de viering bij.

Vervolgens was er te 17 u. de academische zitting in de eetzaal op de derde verdieping. Onder de prominente aanwezigen vermelden we graag: naast genoemde concelebranten in de kerk ook Staatssecretaris Mevr. Wivina Demeester-Demeyer, Burgemeester Mintjens, oud-burgemeester, baron van der Straten-Waillet, eerste schepen Van Gestel, leden van de Inrichtende Macht (o.a. kan. Van Dommelen, dhr. F. Ickx), leden van het inspectiecorps, leden van het oudercomité en bestuur van de oud-leerlingenhond, leden van de O.L.B. van het Sint-Viatorinstituut Molenbeek,... Wij ontmoetten er vanzelfsprekend ook de Broeders Cool en Delang. Maar er waren ook talrijke parochiepriesters uit het omliggende opgedaagd. En oud-directeur V.A. van Boxel, de oud-leraars J. Uytdewilligen (inspecteur L.O.), W. Van Mechelen (inspecteur CA in het Rijksonderwijs), F. Peeters (inspecteur Biologie), H. Faes (directeur Mariagaarde), Raf ven Baerle (pastoor Vorselaar), Jan Verheyen (A.C.W.-proost), P. Verhulst (pastoor Berlaar), Vincent Ferrant s.j., Renaat Jespers (pastoor Merksem), Wilfried Gonthier (studentenpaster RUCA), Wilfried Verhaert (deken Brasschaat). Er waren de P.M.S.medewerkers B. Verhoeven en L. Bogaerts. We weten dat we er velen vergeten te noemen, maar de heren De Swerts, De Busser, J. Uydens en de reeds flink herstelde heer M. Hautekiet moeten we zeker vermelden. Uiteraard waren er al de leerkrachten en dienstpersoneel van het college. Vele ouders en leerlingen uit de 6de jaren A.S.O. en de jongens en meisjes van 4LWE, die meehielpen bij de ontvangst van de prominenten.

Jammer genoeg was de heer Fl. Besters (oud-directeur V.A.) verontschuldigd wegens gezondheidsredenen. Oud-directeur J. Gysels was evenmin aanwezig.

De academische zitting werd ingezet met een uitgebreid welkomstwoord van directeur Van Loo. Heel speciaal verwelkomde hij, in het Frans, de delegatie uit Frankrijk van "Les Clercs de Saint-Viateur": Pater A. Jacob (oud-provinciaal overste), Pater Féaly (pastoor van Vourles en op die manier een opvolger van Pater Querbes, de stichter van de congregatie), Pater Plas (door velen wel bekend als oud-leraar) en Broeder Pons. Hun aanwezigheid, samen met die van Broeder Cool en Delang werd op langdurig en luid applaus onthaald. Het waren immers de geestelijken van Sint-Viator die de school in 1912 gesticht hebben.

De hoofdbrok van de academische zitting was ongetwijfeld de spetterende toespraak van de heer Mark Van Bavel, diocesaan inspecteur en leraar aan ons college. Hij gaf een evocatie van de geschiedenis van het college. Het werd (uiteraard!) geen droge opsomming van feiten en gebeurtenissen, maar een geleide wandeling door Westmalie en de geschiedenis van het college. Volgens hem kende de school geen organische groei, maar heeft ze zich eerder op een nogal ongebruikelijke manier ontwikkeld, in tegenstelling met vele "klassieke" colleges. Als belangrijkste mijlpalen stipte hij aan: de stichting in 1912, de gevolgen van het schoolpakt in 1959, de overgang naar het bisdom tijdens het schooljaar 66-67 en de komst van directeur Van Loo in 1969. De spreker ging de moeilijke periode 69-70 niet uit de weg. Directeur Van Loo was volgens hem niet alleen een bouwheer, maar hij heeft ook enorme verdiensten inzake visie van het onderwijsproject op Sint-Jan.

Daarna bracht het vocaal ensemble Jochems acht renaissance-liedjes, onder leiding van dhr. J. Verhaert.

Vervolgens dankte Pater G. Féaly namens de geestelijken van Sint Viator voor de uitnodiging en voor de grote aandacht die besteed werd aan het werk van de pioniers, naar wie het laatste gebouw genoemd werd. Langdurig en lang applaus.

Bisschoppelijk vicaris A. Van de Vliet sprak nadien over de opdracht en zending van een katholieke school, die ergens ook een stukje "kerk" moet zijn.

Namens onderwijsminister D. Coens sprak Staatssecretaris Mevrouw Wivina Demeester-Demeyer over "Onderwijs en gemeenschap: een wisselwerking". Zij had het natuurlijk ook over de recente regeringsmaatregelen i.v.m. de onderwijsbesparingen.

Op de receptie achteraf deed het deugd vele mensen van toen terug te zien. Denk bv. aan de stichter-voorzitter van de oudervereniging dhr. A. Mattheusen (in gesprek met de huidige voorzitter), aan de verantwoordelijken van de oud-leerlingenbond van het Sint-Viator-instituut te Molenbeek.

Het 25-jarig bestaan van onze oud-leerlingenbond werd tijdens de academische zitting op een passende manier in de bloemetjes gezet door directeur Van Loo en door de heer Van Bavel. Maar wie écht in de bloemetjes werd gezet was directeur Van Loo, die hierbij het grootste applaus van zijn leven in ontvangst mocht nemen.

Uit: Het Beertje nr. 165 (maart 1987)