Uw lidgeld: goed besteed! (2018)

door

Het bestuur van de oud-leerlingenbond heeft beslist om vanaf nu een deel van de lidgelden aan te wenden om de school jaarlijks een financieel duwtje in de rug te geven. Het is de bedoeling dat we alle geledingen van de school gelijkelijk bedelen en dus afwisselend een project voor de kleuterschool, lagere school en het middelbaar ondersteunen. Als eerste kwam de kleuterschool aan de beurt. Directie en leerkrachten gaven te kennen dat er best wel wat meer speelgoed mocht zijn voor de kleuters in de nabewaking. Dankzij onze gift, dankzij jullie lidgeld kunnen onze jongste leerlingen tijdens de naschoolse opvang genieten van een hele resem nieuwe en educatief verantwoorde spelletjes. Volgend schooljaar komt de lagere school aan de beurt en in het schooljaar 2019-20 het middelbaar. Dit is alleen mogelijk dankzij jullie lidgeld! Hebben jullie de bijdrage voor 2018 reeds gestort? Het is nog niet te laat. Dank bij voorbaat!