Terug naar school: correctie (2018)

door

In het vorige Beertje stond dat we tijdens de lustrumavond van 12 oktober e.k., omgedoopt tot "Terug naar school, eerste zit", de afstudeerjaren 2015, 2016 en 2017 zouden uitnodigen. In maart 2019 zouden we tijdens de instuifavond, omgedoopt tot "Terug naar school, tweede zit", de afstudeerjaren 2012, 2013 en 2014 uitnodigen

Daarmee vielen in het kalenderjaar 2018 de oud-leerlingen van 2013 uit de boot, die dit jaar net 5 jaar afgestudeerd zijn en al jaren uitkeken naar hun eerste lustrum.

Het bestuur heeft daarom beslist om op 12 oktober e.k. de afstudeerjaren 2011, 2012, 2013 (5, 6 en 7 jaar) uit te nodigen. In maart 2019 komen dan de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 aan bod en zo zullen we elk jaar opschuiven.

We verontschuldigen ons voor de verwarring die hiermee gesticht werd en rekenen op een grote opkomst.

Uit: Het Beertje nr. 336 (september 2018)