S.J.B. verbouwt (2014)

door

Tijdens het schooljaar 2012-13 werd een aanvang genomen met de renovatie van het kleuterschool in de Eikendreef. Het gebouw was dringend aan een grondige opknapbeurt toe. Tijdens de werken vond de kleuterschool, tot grote opluchting van de directie, een tijdelijk onderkomen in de sporthal en cafetaria van het Meubelbedrijf Mintjens. De werken zouden binnen één schooljaar afgerond worden, maar al gauw werd duidelijk dat dit onmogelijk was omwille van spreekwoordelijke uit de kast vallende lijken. Zo bleek bv. plots de draagkracht van de vloeren niet meer te beantwoorden aan de moderne normen. De verbouwingen sleepten dus aan tot in het huidige schooljaar en opnieuw lijkt een voorspoedige afwerking niet voor morgen. Boosdoener is nu de traag malende administratieve molen van de Vlaamse overheid. Het is onmogelijk te voorspellen wanneer de verbouwingen eindelijk zullen afgerond worden, maar vast staat nu al dat september 2014 een onhaalbare kaart is.

Kleuterschool

Er staan evenwel nog andere grootse werken op het programma. Het eerstvolgende project is de vernieuwing van de verwarming van gebouw Viator. De elektrische verwarming laat het immers al te vaak afweten omdat de elektrische circuits versleten zijn. Daaraan koppelt men de verbouwing van de Viatorhal tot een afgesloten ruimte. Ook de toegang tot het gebouw moet gewijzigd worden. Zulk een ingrijpende werken kunnen enkel in een grote vakantie uitgevoerd worden. Men hoopt dat dit kan gebeuren in de vakantie van schooljaar 2014-2015 naar 2015-2016.

In de verdere toekomst wordt ook de verbouwing van de oude internaatskamers in het vooruitzicht gesteld, op de bovenste verdieping van het Querbes-gebouw. Deze wil men verbouwen tot een aantal vergaderzaaltjes en bureaus die o.a. door het C.L.B. zouden kunnen gebruikt worden. Het is onmogelijk om hier reeds een jaartal op te plakken.

Uit: Het Beertje nr. 319 (juni 2014)