SJB Olympiadeschool 2022-24 (2022)

door

Jaarlijks worden voor leerlingen van de 3de graad olympiades georganiseerd voor biologie, chemie, fysica en technologie. Leerlingen van onze school nemen deel aan deze olympiades. Ze kunnen bij deze wedstrijden hun kennis en inzicht meten met die van leeftijdsgenoten uit andere Vlaamse scholen.

De olympiades bestaan uit drie rondes, waarvan de eerste op school doorgaat. Nadien volgt een tweede ronde aan de UA. Hieruit worden 16 finalisten geselecteerd. De finalisten krijgen een stageweek aangeboden aan het LUC, waarbij ze hun praktijkervaring en hun kennis verder kunnen verdiepen onder begeleiding van universiteitsprofessoren.

Deze olympiades vormen een goede zelftest op vlak van werkkracht en kennis. De herhaling en verdieping in de leerstof dragen bij tot een goede start in het eerste jaar hoger onderwijs.

Jaarlijks worden voor leerlingen van de 2de graad de JON-olympiade georganiseerd.  Deze olympiade toetst de kennis van de vakken biologie, chemie en fysica. Het is een online meerkeuze test waar van elke wetenschappelijke discipline 20 vragen gesteld worden.

Onze school ontving dit jaar de eretitel Olympiadeschool wetenschappen 2022-2024. We ontvingen deze unieke titel omdat onze school voldeed aan de volgende criteria. We namen deel aan al de 5 wetenschapsolympiades, we hadden minstens één leerling die deelnam aan een 2de ronde en de afgelopen 3 jaar hadden we minstens één finalist of een medaillewinnaar bij de JON (Junior Olympiade Natuurwetenschappen). Op zondag 22 mei mocht onze directeur het embleem hiervoor in ontvangst nemen.

Uit: Het Beertje nr. 352 (september 2022)