Prijzen 2023

door

Met een nummer vertraging publiceren we hieronder de prijzen die werden toegekend aan de afstuderenden van het schooljaar 2022-23.

Met jaartotalen van 80 en 85 is het niet onlogisch dat Ine Cools (23HUWE) de prijs voor de vakken cultuur- en gedragswetenschappen krijgt. Daarenboven is ze helemaal mee met de politieke actualiteit, weet ze genuanceerd Marx en Weber van elkaar te onderscheiden en schreef ze een sublieme paper over eetstoornissen binnen het nature-nurture vraagstuk. Deze prijs gaat helemaal verdiend naar de leerling die deze inhoudelijke diepgang combineerde met een rustige standvastigheid.

Economie is een vak met vele dimensies.  Logisch dat de laureaat dan ook iemand is die werkelijk van alle markten thuis is. Extra bijzonder is dat onze laureaat pas in het 5e jaar voor het eerst met economie heeft kennis gemaakt maar het was blijkbaar wel liefde op het eerste gezicht. Ze kwam thuis in de richting economie.  Wij kennen daarom graag de prijs economie toe aan Sara Valgaeren (23ECWI).

De prijs voor de klassieke talen gaat dit jaar naar een leerling die een bijzonder scherp inzicht weet te combineren met een vanzelfsprekende souplesse. Met een jaargemiddelde van 90% voor de proefwerken in haar richting Latijn-Wiskunde, gaf zij niet alleen een prachtige eigentijdse invulling aan het rijke begrip ‘humaniora’, maar sterker nog, met een feilloos mondeling proefwerk Latijn behaalde ze de uitmuntende score van liefst 100%, en mag ze dus met recht en reden deze prijs voor de klassieke talen in ontvangst nemen. De prijs voor Klassieke talen gaat daarom naar Lisse Wolfs (23LAWI).

Talen zijn belangrijk in de maatschappij, maar ook op het Sint-Jan Berchmanscollege.  Iedereen moet schaven aan zijn of haar taalvaardigheid.  De winnaar van de prijs Moderne Talen doet dat gedreven, maar in stilte.  We leerden deze stille werker kennen als iemand die uitermate geïnteresseerd was en daardoor de les mee opbouwde.  Taalgevoel werd haar tweede natuur, maar, zo typisch voor haar, in alle bescheidenheid. Ze ambieert vol overtuiging een loopbaan in het lager onderwijs.  Onze allerkleinsten zullen ongetwijfeld talig geïnspireerd worden! We reiken de prijs vol overtuiging uit aan Morane Van Dijck (23LAMT).

De laureaat van de prijs wetenschappen wist met pittige vragen de wetenschapsleraars het vuur aan de schenen te leggen.  Niet om de les op te houden, maar omdat hij gebeten is om te weten! Logisch ook dat hij deelnam aan de fysica-, biologie- en sterrenkunde olympiade. Niet zonder succes want voor fysica stootte hij door naar de tweede ronde.  Voor biologie eindigde het zelfs pas in de finale.  Hier werd hij van de 2191 deelnemers uiteindelijk de winnaar van het brons. Zijn ambitie ligt in de geneeskunde dus wensen we hem uiteraard alle succes met de toelatingsproef, maar we geven graag een mentaal duwtje in de rug door de prijs wetenschappen te geven aan Gilles Callaerts (23WEWI).

De plichtsbewuste laureaat voor wiskunde was in alle lessen uitermate geconcentreerd, blonk niet alleen uit in zijn wiskunde-inzicht, maar ook in bescheidenheid.  Dat siert hem.  Nooit pronkte hij met zijn prima resultaten, met zijn soms bijna feilloze examens. Ook in de wiskundeolympiades wist hij te schitteren.  Vorig jaar mocht hij naar de finale en kreeg hij de aanmoedigingsprijs.  Dat nam hij blijkbaar letterlijk want dit jaar eindigde hij zelfs derde en behoort zo tot de top van Vlaanderen voor wiskunde. De richting burgerlijk ingenieur zal hem graag zien komen.  Wij geven hem met trots af en geloven rotsvast in hem. Proficiat aan Sander Coenen (23GRWI).

Uit: Het Beertje nr. 357 (december 2023)