Prijsuitreiking 2021

door

Zoals elk jaar, werden tijdens de proclamatie enkele abituriënten speciaal in de bloemetjes gezet. We overlopen ze even.

Quinten De Decker (21HUWE) kreeg de prijs voor Gedragswetenschappen omdat hij de lessen mee opbouwde, kritische en inzichtelijke vragen stelde, prachtige papers schreef en bovendien ook andere leerlingen stimuleerde om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Hij.

De prijs voor Grieks van het Nederlands Klassiek Verbond ging dit jaar naar Maarten Brusselmans (21GRWI) die zo verhangen is aan klassieke talen dat hij op eigen houtje de hoofdstukken 1 tot en met 11 van Cicero’s Pro Milone vertaalde, en dit met een mooi resultaat! Bovendien schitterde hij tijdens het mondeling proefwerk Grieks en was hij tijdens de paaspauze ook dagelijks online aanwezig bij de lessenreeks op waaromgrieks.be.

De prijs voor Latijn van het Nederlands Klassiek Verbond ging naar Thomas Van Gulck (21LAWI) die in de derde graad voor Latijn een sterke groei heeft gemaakt. Elke dag, ook online, was hij even geïnteresseerd als positief kritisch en opbouwend bij de lessen betrokken. Bovendien excelleerde hij op het mondeling proefwerk Latijn en maakte zo niet alleen op de leerkracht, maar ook op getuigen-medeleerlingen een diepe indruk.

Alexander Vyvey Declerck (21WEWIb) verdiende de prijs voor de Moderne Vreemde Talen. Hij werd geroemd als een sterke persoonlijkheid die nooit bang is om tegen de stroom in te roeien en die zijn mening altijd duidelijk verwoordt. Zelfs in moeilijke omstandigheden blijft hij altijd zichzelf. Zowel voor Frans als Engels als Duits was hij de primus van zijn klas, met jaartotalen boven de 80%. Voor zijn mondelinge eindproef Frans scoorde hij zelfs een schitterende 90%. Als we dan ook nog vermelden dat hij ook uitblinkt in de sterke wiskunde en wetenschappen, mogen we hem met recht en reden un vrai homme universel noemen.

Emilie Lannoy (21WEWIb) behaalde de prijs voor Wetenschappen. Nog nooit scoorde iemand een hattrick in het behalen van de tweede ronde bij zowel de biologie, chemie als fysica olympiade. Ze scoorde daar ook uitmuntend.

De prijs voor Wiskunde werd toegekend aan Tijs Bruyns (21LAWI). Hij was duidelijk geboeid door het vak en er ook heel gedreven in. Hij heeft door het jaar vaak zelfstandig gewerkt aan zijn eigen tempo en in de overige tijd extra leerstof verwerkt. Bij de wiskunde olympiade is hij doorgestoten tot de finale. Een vraag die hij op dat moment niet opgelost kreeg, heeft hij achteraf thuis nog verder uitgewerkt en op het proefwerk gaf hij een eigen, alternatief bewijs.

Deze prijs van de oud-leerlingenbond is een prijs buiten categorie en is bestemd voor dié leerling die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor onze school als leefgemeenschap, en die, zoals onze patroonheilige St-Jan Berchmans, het gewone op een buitengewone manier heeft gedaan. Deze prijs ging dit jaar naar Thibault Rombaut (21MTWE). Letters, woorden, zinnen en teksten vergden voor hem meer inspanning dan van de gemiddelde leerling maar als geen ander greep hij de geboden hulpmiddelen en kansen aan en liet deze hindernis geen onoverkomelijk obstakel worden. In de klas was hij een immer glimlachende stille kracht, de ondersteuner die de chromebook klaar had staan nog voor je erom moest vragen,  de constructieve bijdrager aan elke les van elk vak, de ontmijner als de sfeer wat gespannen was, het koele hoofd als een klasgenote hulp nodig had.

Uit: Het Beertje nr. 348 (september 2021)