Prijsuitreiking 2020

door

Vanwege de covid-19 epidemie was er voor de afstuderenden van het schooljaar 2019-20 helaas geen traditionele afstudeerplechtigheid zoals andere jaren. Ondanks de meer intieme setting hield de school er toch aan om de prijzen per vakgroep toe te kennen en overeenkomstige laudatio's te schrijven. U leest ze hieronder.

Cultuur- en gedragswetenschappen

Om uit een 11-koppige klasgroep een winnaar te kiezen had de jury het knap lastig. Want in 6HUWE verdient elke leerling afzonderlijk een prijs. Maar aangezien net als in het voetbal ook slechts één speler de gouden schoen krijgt binnen de kampioenenploeg, moest er een keuze gemaakt worden.

De prijs gaat dan ook naar de scorende spelverdeler van de groep. De winnares bouwde de lessen mee op, stelde kritische vragen en formuleerde dito bedenkingen. Bovendien legde zij altijd weer de lat voor haarzelf erg hoog. Ondanks dat ze volgend jaar de economische weg uitgaat - in de richting handelswetenschappen, heeft ze de laatste vier jaar bewezen een all-rounder te zijn door uit te blinken in psychologie, sociologie, politiek, recht, kunst en filosofie. De 87% op het eindexamen gedragswetenschappen is dan ook de verdiende kers op de taart. Gefeliciteerd, 5655 (20HUWE).

Economie

Corona-ouderschapsverlof, technische werkloosheid, faillissementen, herstructurering van ondernemingen, premies van de overheid,... nog nooit werd het belang van economie in onze maatschappij zo (pijnlijk) duidelijk als de afgelopen maanden.

Nog nooit was het spanningsveld tussen de wetenschappers enerzijds en de economen anderzijds zo prominent aanwezig als de afgelopen maanden.  

Het intrigeerde één van de leerlingen van SJB en zij stortte zich voor haar onderzoekscompetentie economie op de vraag welke macro-economische gevolgen deze coronacrisis veroorzaakte, met in het bijzonder aandacht voor de internationale handel tussen Europa en China. Het werd een zeer boeiend eindwerk, gestaafd met recent cijfermateriaal.

Het is deze leerling die we dit jaar willen belonen met de prijs economie. Haar enthousiasme in de les, haar kennis van de actualiteit en de mooie hoge scores doorheen haar schoolcarrière zetten haar nominatie kracht bij. Bovendien was ze voor veel medeleerlingen hun steun en toeverlaat.  

Met een bijna foutloos eindexamen economie als orgelpunt gaat de prijs meer dan terecht naar Pauline Garmyn (20ECMTb). Proficiat!

Klassieke talen

De winnaar van de prijs Klassieke Talen verdient ongetwijfeld het predikaat ‘doorzetter’. Gedreven als ze is, streeft zij naar de perfecte nauwkeurigheid, waarbij ze in haar zoektocht nooit aflaat om haar gedachten heel precies te verwoorden in een treffende, mooie taal. In vertaaloefeningen Latijn of Grieks etaleert zij haar taalgevoel door alles in het meest passende en verfijnde stijlregister neer te schrijven. Ze ademt taal.

Het mag dan ook niet verbazen dat zij laureaat werd in de vermaarde Plato-vertaalwedstrijd waardoor ze geacht werd de Vlaamse kleuren te vertegenwoordigen in een internationale vertaalwedstrijd van oud-Grieks. Ze zou ons met verve vertegenwoordigd hebben in Italië, ware het niet dat het verdomde virus er een stokje voor stak.

Graag eren we haar daarom vandaag door haar vol overtuiging de prijs Klassieke Talen toe te kennen. Uw warm applaus voor Maureen De Pauw (20GRWI).

Moderne vreemde talen

Al van in het eerste jaar maakte deze leerling er een punt van om van talen... een punt van eer te maken.

Lesopdrachten en taken werden altijd met zorg en panache afgewerkt; wat gestudeerd moest worden werd gründlich gestudeerd; wat gelezen moest worden werd wel degelijk gelezen en wat besproken moest worden, werd exceptionally well besproken. Dat lijkt u logisch? Hier ligt het verschil: alles kreeg een extra lintje eromheen, alles werd op een hoger niveau getild en het resultaat stond er, alsof het vanzelfsprekend was.

Als ik het gemiddelde bereken van alle totaalcijfers van deze leerling, voor de drie moderne vreemde talen, doorheen 6 jaar, dan maakt dat 85 % voor een hele carrière als het ware. Graag uw applaus voor Caroline Valgaeren (20WEWIb).

Wetenschappen

Voor het toekennen van de prijs wetenschappen was er geen uitgebreid overleg nodig. Vrijwel onmiddellijk waren alle collega’s wetenschappen het unaniem eens over de nominatie. De collega’s leerden een leerling kennen met een vergaande interesse voor wetenschappen. Dit toonde hij de afgelopen jaren niet alleen op het gebied van punten, studieattitude en leergierigheid, maar ook in zijn nauwgezetheid tijdens practica. De verslagen die hij daarbij inleverde waren pareltjes. Ook in tijden van pre-teaching toonde hij zijn gedrevenheid en aarzelde hij niet vragen te stellen waar nodig. Zoals hij het zelf heel mooi verwoordde bij de motivatie van zijn studiekeuze vormen wiskunde, wetenschappen en technologie zijn droom. Deze drie interesses zijn tevens de pijlers voor zijn verdere studies Burgerlijk Ingenieur. Wij wensen hem alvast heel veel succes! Graag jullie applaus voor de winnaar van de prijs wetenschappen: Beau Callaerts (20WEWIb).

Wiskunde

Een prijs reik je niet per definitie uit aan de leerling met het hoogste examenresultaat, hoe zeer we ook dat bewonderen. De vakgroep wiskunde wil haar prijs dit jaar toekennen aan een leerling die een knap parcours neerzette. Na een matige start in het eerste semester, maakte hij voor zichzelf de analyse en nam resoluut het voornemen het voortaan anders aan te pakken. Met zijn keuze voor een ingenieursstudie aan de Koninklijke Militaire School kreeg hij de drive om zich gebeten te storten op het toelatingsexamen. Hij ontpopte zich tot een leergierig student die ook na de lessen honger had naar kennis. Hij klopte dan ook geregeld aan bij zijn leraars met vragen tot verduidelijking.

Hierdoor realiseerde hij op het laatste wiskunde-examen een fantastisch resultaat. Hij beantwoordde elke vraag juist! Deze jongen toont en bewijst dat je met de juiste ingesteldheid en met veel inzet bergen kan verzetten. Laat dit velen inspireren. De vakgroep reikt met overtuiging de prijs wiskunde uit aan Keno Blyweert (20WEWIa). Gefeliciteerd!

Prijs van de oud-leerlingenbond

Die prijs overhandigen we graag aan iemand met een uitgesproken persoonlijkheid. Hij is ‘aanwezig’, dat is het minste dat je kan zeggen. Zijn energie, zijn enthousiasme vertaalt hij in een gedreven engagement voor de anderen. Hoewel hij door het leven niet altijd met geluk gezegend werd, blijft hij stralen en blijft hij trouw aan zijn authentieke persoonlijkheid.

SJB kon op hem rekenen, als klasburgemeester, als gewaardeerde performer op Jong en Artistiek, als nooit aflatend koorlid, als jongen die binnen en buiten de muren van de school is doorgegroeid tot een jonge man klaar voor het hoger onderwijs, klaar voor het leven.

Hij heeft het zelf afgedwongen, hij is er voor blijven gaan. Dat verdient bewondering en daarom krijgt hij vol overtuiging de eer om vandaag uitgeroepen te worden tot meest verdienstelijke leerling. Uw applaus voor Arno Jacobs (20HUWE).

Uit: Het Beertje nr. 344 (september 2020)