Prijsuitreiking 2017

door

Graag overlopen we de nieuwe oud-leerlingen die tijdens de proclamatie werden gelauwerd om hun bijzondere verdiensten in een bepaald vakdomein of daarbuiten.

David De Ceuster (17LAGR) won de prijs voor Grieks en kreeg van het Nederlands Klassiek Verbond een boek en tijdschriftabonnement in aangeboden. Hij was laureaat in de Platowedstrijd en verdedigde de Vlaamse kleuren in de internationale vertaalwedstijd in Viterbo. Bovendien was hij nooit te beroerd om medeleerlingen geduldig en helder verder te helpen.

De prijs voor economie ging naar Dries Verlinden (17ECWI). In het derde jaar blonk hij reeds uit met 100% op het proefwerk boekhouden. In zijn verdere studieloopbaan betoonde hij een brede kennis van de economische actualiteit en een speciale interesse voor beleggen op de beurs. Op het einde van het 6e jaar mocht hij pronken met een eindtotaal van 87%!

De vakgroep wetenschappen bracht hulde aan Florian Van Oers (17LAWE), die in de loop van het laatste schooljaar enorm gegroeid was als student. Hij stond open voor opmerkingen en probeerde daar uit te leren. Zijn practicaverslagen waren juweeltjes. Daarnaast was hij ook een aangename persoonlijkheid. Hij hielp de les mee opbouwen, hielp zwakkere leerlingen de leerstof te begrijpen en was altijd goed gezind. Op het simulatie-examen arts behaalde hij het beste resultaat, namelijk 93%. Het bewijst zijn sterk inzicht in de wiskunde en de wetenschappen.

Oud-leerling Micheline Verhaegen (17WEWI) ontving de prijs wiskunde voor haar consistent hoge resultaten voor wiskunde over de ganse lijn. Zowel voor dagelijks werk als voor de proefwerken scoorde zij steeds vlot boven de 80%. Daarnaast leverde zij ook een grote bijdrage aan een prima werk in het kader van de onderzoekscompetenties Wiskunde en kon ze fier zijn op knappe resultaten voor het seminarie ARTS. Telkens behaalde zij deze mooie resultaten door een rustige en gedreven werkkracht.

De keuze voor de prijs Latijn was niet eenvoudig, want dit jaar was een sterke lichting. Zo werden alle leerlingen die waren doorgestoten naar de tweede ronde van de Latijnolympiade uiteindelijk ook laureaat. Eén leerling slaagde er zelfs in om af te studeren op SJB met een jaartotaal voor Latijn van 92%. Deze leerling werd ook geselecteerd om deel te nemen aan de internationale Cicerowedstrijd in Arpino, Italië. Het betreft Lore van Santvliet (17LAWI). Zij kreeg een boek en tijdschriftabonnement aangeboden door het Nederlands Klassiek Verbond.

De prijs voor sportverdienste werd dit jaar uitgereikt aan het rugbyteam West Saints. In 2013 namen zij deel aan hun eerste tornooi en wonnen dat glansrijk. Eén jaar later veroverden ze de titel van Nationaal kampioen. Het was de derde titel in de geschiedenis van Sint-Jan. Het hoogtepunt van hun sportieve loopbaan op school werd de tour naar het Verenigd Koninkrijk waar ze teams uit Engeland en Wales het vuur aan de schenen legden.

Tot slot was er nog de prijs van de oud-leerlingenbond, die jaarlijks toegewezen wordt aan een leerling die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor onze school als leefgemeenschap. Dit jaar ging deze prijs naar Lina Sidoroff (17LAWE), die doorheen haar hele schoolse carrière opviel door haar verregaande engagement, levendigheid en aanstekelijke lach bij allerlei activiteiten die op onze school plaatsvonden. Als klasburgemeester nam ze haar taak met de grootste zorg ter harte, niet enkel voor haar klasgenoten of collega-burgemeesters, maar ook in de schoolraad, waarin ze plichtbewust de leerlingen vertegenwoordigde. Haar sprankelende en dynamische enthousiasme en haar steeds constructieve houding tijdens overlegmomenten zijn niemand ontgaan, net zoals haar inlevingsvermogen om anderen te begrijpen, te motiveren en een hart onder de riem te steken: allemaal kwaliteiten die haar zeker van pas zullen komen bij haar studie psychologie.

Uit: Het Beertje nr. 332 (september 2017)