Oud-leerlingen publiceren (2014)

door

Oud-leerling Jan Willems (99WEWI) is co-auteur van het handboek "Chemie Xpert", uitgegeven bij Pelckmans en bestemd voor het vijfde jaar ASO. Het boek beantwoordt aan de nood voor nieuw didactisch materiaal dat is afgestemd op de nieuwe leerplannen voor het vak scheikunde. Hij werkte samen met drie andere auteurs aan de totstandkoming van dit werk, dat tijdens de maand maart in diverse provinciehoofplaatsen werd voorgesteld.

In ons Beertje nr. 316 van september 2013 stelde oud-leerling Kim Crabeels (99LAMT) met veel enthousiasme haar eerste kinderboek voor. Intussen heeft ze al een tweede uit, nl. "Magnus en de kakado", een toiletverhaal met een hoekje af. Kim verzorgde de teksten; de illustraties kwamen van Sebastiaan Van Doninck en het boek is uitgegeven bij Lannoo. In maart vonden er voorleessessies plaats met de auteur, o.m. in de bibliotheek van Zoersel.

Uit: Het Beertje nr. 319 (juni 2014)