Onze bond in cijfers (2013)

door

De oud-leerlingenbond telt 4607 oud-leerlingen. Daarvan zijn er, voor zover we weten, 87 reeds overleden. 2922 oud-leerlingen ontvangen alle correspondentie via e-mail, terwijl 967 nog steeds nagelaten hebben ons hun e-mailadres te communiceren. Van 614 oud-leerlingen zijn we het spoor bijster en 17 oud-leerlingen hebben expliciet te kennen gegeven geen post meer te willen ontvangen Via onze Facebookpagina bereiken we 1363 oud-leerlingen.

Uit: Het Beertje nr. 317 (december 2013)