Ons bestuur (2024)

door

Vanaf heden heeft Sophie Knaepkens (15HUWE) het bestuur vervoegd. Sophie is de dochter van bestuurslid Dirk Knaepkens en zal zich in eerste instantie bezig houden met onze nieuwe Instagram-aanwezigheid:

https://www.instagram.com/olbsjbmalle/

Sophie is geen onbekende van het bestuur; reeds vele jaren helpt ze, samen met haar zus Caroline, bij de organisatie van de jubileumavond, door bv. de intekentafel te bemannen en bij het nemen van de groepsfoto’s. Wij danken haar bij voorbaat voor haar inzet!

Ons bestuur bestaat nu dus uit de volgende leden.

Jan Verbruggen (76LAWE) is voorzitter. Hij stelt de jaarplanning op, roept de bestuursvergaderingen bijeen en zit deze voor; hij coördineert en helpt bij het plooien en verzenden van de papieren Beertjes.

Dirk Knaepkens (81WA) stelt de verslagen op van de vergaderingen, beheert het archief van de vereniging en volgt de inschrijvingen voor de jaarlijkse jubileumavond op. Hij helpt ook bij het plooien van onze papieren Beertjes. Jaarlijks organiseert hij voor het bestuur een gezinsbarbecue, waarvoor we hem zeer dankbaar zijn.

Mathias Van Aken (94LAGR) beheert het adressenbestand, stelt Het Beertje samen en zorgt voor de digitale verzending ervan. Daarnaast beheert hij de website en de besloten groep op Facebook. Hij stelt ook jaarlijks het financieel verslag op.

Inez Verellen (89LAGR) is onze contactpersoon bij het college. Bart Couttenye (81EC) en Willy Leys (65EC) nemen ook diverse taken op zich, zoals het plooien van Beertjes, klaarzetten van tafels of verwelkomen van gasten tijdens de jubileumavonden.

Voel jij het kriebelen om mee de schouders te zetten onder het organiseren van activiteiten voor oud-leerlingen en het contact tussen oud-leerlingen en de school en onderling te bevorderen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Uit: Het Beertje nr. 358 (februari 2024)