Nieuws van de school (2017/3)

door

Op 9 juni 2017 werd op de speelplaats van de eerste graad een nieuw kunstwerk onthuld. Het schilderwerk is een ontwerp van de leraars plastische opvoeding Femke Voet en Johan Truyen en werd door vele handen geschilderd tijdens de Sint-Jansfeesten 2017. Het draagt als opschrift: "SJB daagt uit", wat ook het thema was van de Sint-Jansfeesten. Onze leerlingen worden zo voortaan tijdens de speeltijd uitgenodigd na te denken over hoe onze school hen uitdaagt om het beste in zichzelf naar boven te brengen. 

Tijdens de maand mei hielden de leerlingen van 6LAWE in het kader van Broederlijk Delen een lessennacht en een actie ‘Stort regen voor 6LAWE’. Een tiental leerkrachten werd bereid gevonden een emmer water over zich heen te krijgen voor het goede doel en de drie met het meeste sponsorgeld achter hun naam ondergingen tijdens de middagspeeltijd gewillig hun lot.

Uit: Het Beertje nr. 332 (september 2017)