Nieuws van de school (2014/2)

door

Communicate school-ouder gaat digitaal

Tijdens het derde trimester starten de basis- en kleuterschool met een proefproject om alle communicatie tussen school en ouders digitaal te laten verlopen. Er is gekozen voor het platform Gimme, dat een goede reputatie geniet. Indien succesvol, wordt een uitrol naar de ganse school overwogen.

BAS-boetes

Na de GAS-boete heeft nu ook de BAS-boete haar intrede gedaan binnen de muren van de humaniora. Het is het letterwoord voor "Berchmans Alternatieve Sanctie" en is bedacht binnen de milieuwerkgroep van de school. Om de leerlingen te sensibiliseren voor een net milieu en erop te wijzen dat er voor alles een geƫigende plaats of moment is, kunnen ze een BAS-boete oplopen bij het niet naleven van enkele regels, bv. eten in de gangen, papiertjes laten rondslingeren e.d. De sanctie bestaat in een half uurtje nablijven om dan papiertjes op te rapen, beter te sorteren enz.

Uit: Het Beertje nr. 319 (juni 2014)