Naar een efficiëntere koffieproductie (2019)

door

Van 14-17 februari 2019 vond in de Thaise stad Chiang Mai de eerste ASEAN Coffee Industry Development Conference plaats. Onze oud-leerling Dave D'haeze (94LAWE) voerde er het woord in zijn functie als Regional Director van de Asia Pacific Hanns R. Neumann Stichting in Viëtnam. Zijn lezing droeg de titel 'Coffee Production at Risk - The Next Frontiers in a Changing Climate'. Dave D'Haeze behaalde in 2004 een doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen aan de KULeuven en is al sinds 1998 werkzaam in Viëtnam.

Wie aan koffieproductie denkt, denkt spontaan aan Zuid-Amerikaanse landen zoals Brazilië of Colombia, maar ook Azië laat zich niet onbetuigd: ongeveer 27% van de totale wereldproductie komt uit landen als Viëtnam, Indonesië, Thailand, Laos. Met een verwachte jaarlijkse consumptiegroei van ca. 2%, is het onduidelijk of de productie gelijke tred zal kunnen houden met de stijgende vraag. Daarom is het van belang om te onderzoeken hoe de productiviteit kan verhoogd worden. Er zijn immers grote verschillen in efficiëntie. Daar waar een land als Viëtnam opbrengsten haalt van 2500 kg gbe/ha (gbe staat voor 'green bean equivalent', een gestandaardiseerde inhoudsmaat binnen de koffiesector), is dat in de Filippijnen amper 300 kg gbe/ha.

Dave stelt in zijn presentatie enkele zgh. 'no regret' maatregelen voor die kunnen helpen om het probleem aan te pakken: eenvoudige en goedkope aanpassingen, die een belangrijke impact hebben op de efficiëntie. We denken hierbij bv. aan het aanplanten van schaduwrijke bomen die vermijden dat koffieplanten door extreme hitte verdorren, werken met bodembedekkers die de verdamping van water tegengaan en voedingsstoffen aan de grond toevoegen of de aanleg van waterputten.

De ervaringen in o.m. Indonesië hebben aangetoond dat dergelijke eenvoudige maatregelen de productie tot 55% kunnen verhogen en daarbij ook een beter inkomen garanderen voor de plaatselijke boeren.

Uit: Het Beertje nr. 339 (juni 2019)