Lidgeld 2017: herinnering

door

Hartelijk dank aan alle oud-leerlingen die hun lidgeld correct en tijdig betaalden! Indien u dit over het hoofd gezien zou hebben, is het zeker niet te laat. Schrijft u 10 EUR over op BE36 9730 9137 8781 met vermelding van uw lidnummer? Bedankt!

Uit: Het Beertje nr. 331 (juni 2017)