Kerkelijke benoeming (2014)

door

Oud-leerling E.H. Frans Wouters (69LAWE), pastoor van de parochiefederatie Malle-Zoersel, werd met ingang van 1 november 2014 door Mgr. Bonny benoemd tot lid van het Consultorencollege van het Bisdom Antwerpen, voor een periode van vijf jaar. Wat is het consultorencollege? Het is een groep binnen de diocesane priesterraad die bij bepaalde belangrijke beslissingen van de bisschop advies moet geven op straffe van onwettigheid. Daarnaast is het college in bepaalde gevallen en onder specifieke voorwaarden bevoegd voor het aanstellen van een tijdelijke vervanger wanneer de bisschopszetel vacant zou worden door overlijden, overplaatsing of andere omstandigheden.

E.H. Frans Wouters werd op 26 juni 1976 tot priester gewijd en was tot 1988 actief in de St. Catharinaparochie te Hoogstraten. Sindsdien is hij parochiepriester in Oostmalle (nu: "Federatie Malle-Zoersel").

Uit: Het Beertje nr. 321 (december 2014)