In memoriam: Rafaël Segers (98LAWI)

door

Op 3 augustus 2015 overleed in familiekring te Wechelderzande onze oud-leerling Rafaël Segers (98LAWI). Hij woonde en werkte al 10 jaar in Toulouse bij Airbus; zijn werk daar was zijn leven. Zijn hobby was bergbeklimmen, samen met zijn Duitse vrouw, Ulrike Englert. Eind 2012 werd hij getroffen door acute leukemie, en na vele ups en downs heeft hij toch de strijd moeten staken. Hij werd 34 jaar oud. Wie Rafaël een warm hart toedraagt, kan blijk geven van zijn sympathie door een gift te doen aan het steunfonds Hematologie van het UZ Leuven voor verder onderzoek naar leukemie op rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 (BIC: KREDBEBB), met vermelding voor EIW-FOHEM1- P3610.

Uit: Het Beertje nr. 326 (februari 2016)

Rafaël Segers (98LAWI)