In memoriam: meester Jef Keysers (77EC) (2014)

door

Op 16 mei 2014 overleed na een moedig gedragen ziekte meester Jef Keysers (77EC), oud-leerling en leraar in het tweede studiejaar. Meester Jef werd geboren op 31 maart 1959 en was al sinds 1981 onafgebroken verbonden aan onze school.

Hij was een leraar in hart en nieren; voor hem was lesgeven geen job maar een roeping. Onderricht geven, jonge mensen begeleiden en hen laten 'bewonderen' en 'verwonderen' was zijn levensdoel en passie.

Zijn engagement voor de school ging heel wat verder dan het begeleiden van jonge kinderen in de eigen klas. Zo kwam er op zijn initiatief een schooltuin en zandbak. Hij promootte voor gans de school de films van Open Doek, nu gekend onder de naam MOOOV. De zooklassen (mét overnachting) werden door hem opgestart en verder uitgewerkt. De spelletjes in de kraampjes van de Vlaamse Kermis op de Sint-Jansfeesten werden mede door hem ontworpen.

Meester Jef was ook erg begaan met het onrecht in de wereld en met name de ongelijkheid tussen Noord en Zuid. Hij zette zijn schouders onder tal van projecten ten voordele van de Derde Wereld, waaronder "Het Blauwe Goud", "Millenniumdoelstellingen" en zijn laatste, "Van hier naar ginder en weer terug", dat een groot succes kende. Met de financiële opbrengst van de projecten bouwde hij in Benin mee aan een school. Hij besefte goed dat naast voeding en materiële basisbehoeften het geven van onderricht een cruciale en noodzakelijke sleutel is om uit de armoede te geraken.

Enkele maanden geleden heeft hij al zijn collega's, hun partners en kinderen uitgenodigd in de Olmense Zoo om aldaar zijn definitief afscheid als leraar van Sint-Jan mee te delen en in verbondenheid te beleven. Hoe graag hij ook nog tussen de kinderen had willen staan, hij voelde dat het fysiek niet meer kon. Het werd voor hem en voor alle deelnemers een heel intense dag.

We namen afscheid van meester Jef op vrijdag 23 mei in de parochiekerk van St. Franciscus te Turnhout. Tijdens de uitvaartplechtigheid werd een afscheidsrede uitgesproken door onze directeur J. Verboven. Jef laat zijn beide ouders, zijn echtgenote Nic, twee kinderen en twee kleinkinderen na. Wij wensen hem uit het diepst van ons hart een behouden thuiskomst in het huis van zijn Vader en hopen dat hij van daar uit af en toe eens voor ons ten beste spreekt. In paradisum deducant te angeli! Requiescat in pace.

Uit: Het Beertje nr. 320 (september 2014)