In memoriam: Jan Meeusen (95ECWI) (1996)

door

Oud-leerling ECWI95, zoon van Vic Meeusen (EC67), geboren op 25 januari 1976 en overleden in het UZ Gasthuisberg te Leuven op 12 februari 1997.

Ik herinner me nog die eerste september 1993, dat jij in de klas op de eerste bank zat met allemaal nieuwe gezichten om me heen. Het jaar daarvoor was je een lange tijd afwezig geweest en die dag was een nieuwe start.

Ik herinner me nog hoe onwennig wij waren, onhandig misschien, want men is het niet gewoon om te gaan met iemand die bijna niet meer hoort. Het was voor ons een beetje vreemd. Maar na enig aandringen heb jij over jezelf verteld, over wat je allemaal had meegemaakt: over de pijn die je voelde, de onderzoeken in het ziekenhuis, de onzekerheid. Geen grote woorden, maar de klas leerde je kennen en men kreeg respect voor jou. Er groeide een sfeer van solidariteit. Je hoorde gewoon bij de anderen. Het leek ons na een tijd zo normaal dat we er niet meer bij stil stonden dat je slecht hoorde of problemen had met je evenwicht. Je hebt het klaargespeeld om van die klas een hechte groep te maken. Het leek of het vanzelf ging, ondanks alles.

Het werd september 1995. Het schooljaar begon, maar je was er niet. Je stoel in de klas bleef leeg. Je kon het fysiek niet meer aan om de lessen te volgen. Daarom studeerde je thuis, want opgeven kende je niet. Door al die energie dwong je nog meer bewondering af. Maar je ziekte werd erger. Een oneerlijke strijd...

Jan, je hebt ons geleerd om voor iets te vechten, als je het echt wil. Je hebt ons laten ondervinden dat het deugd kan doen om iemand te kunnen helpen. Je hebt ons voorgedaan hoe vriendschap werkt. Jij hebt ons geleerd wat de waarde van het leven is.

Toch blijven dit slechts woorden. Iedereen die Jan gekend heeft, weet dat die woorden nog niet half uitdrukken wat voor gevoelens we voor Jan koesterden. Er zijn gewoon geen woorden om het verdriet uit te drukken omdat Jan niet de kansen kreeg die hij verdiende.

Jan, bedankt omdat we je zo goed hebben mogen kennen!

Uit het leerlingenblad "Spatbord" - J. Van Dyck

Overgenomen in Het Beertje nr. 238 (maart 1996)