In memoriam: E.H. Wilfried Verhaert (2010)

door

Tijdens de zomervakantie van 1970 waren twee leraars klassieke talen van het Sint-Jan Berchmanscollege op veel te jonge leeftijd overleden: de heer Corneel Goetschalckx na een langdurige ziekte en de heer Jos Van den Bossche ten gevolge van een verkeersongeval.

In hun plaats kwamen de heer Fons Goos, de huidige directeur van het college, en de heer Wilfried Verhaert. Als inwonend priester vervulde hij er niet alleen de taak van leraar, maar hij was er ook opvoeder in het internaat en tevens medeverantwoordelijk voor de schoolpastoraal. Hij organiseerde er acties allerhande. Bovendien organiseerde en begeleidde hij met veel kennis van zaken de Romereizen met de leerlingen en hij richtte er ook een leerlingentijdschrift op ("Klankbord").

Hij had een goede band met zijn collega’s, met de broeders van de congregatie van Sint-Viator (stichters van het college) en uiteraard met zijn leerlingen. De leerlingen van de zesde Latijnsen mochten hem als een briljant klastitularis ervaren. Hij verstond hun taal en had alle begrip voor hun verlangens en gevoelens. Hij wist wat er in hen omging en hij begreep hen. Daarom werd hij zowel door externen als internen op de handen gedragen. Daarvan blijven zij ook vandaag nog getuigen:

"Een goedlachse priester die nooit het vertrouwen dat we in hem stelden, zou beschaamd hebben. Een goed gesprek met hem was een genade. Hij wist "geleide vrijheid" te waarderen en toe te passen." (P. Peeters, Gierle 71WB).

"Was een bezielend lesgever en priester. Weet nog dat hij tijdens de Romereis op een rotsblok sprong in de buurt van het Forum en Cicero begon te declameren. Na vijf minuten stond er 50 man te luisteren en te applaudisseren. Een van de vele goeie…" (oud-leerling Jan)

Hij had veel belangstelling voor de pausen en toonde een enorme bewondering voor de toen pas verkozen "lachende paus" Johannes-Paulus I. Hij was er op het college een beetje het evenbeeld van. Maar hij had evenzeer bewondering voor de krachtige energie die uitging van Johannes-Paulus II. Ook Wilfried bezat een stukje van die bewonderenswaardige energie. We kunnen niet nalaten hem ook te binden aan de patroonheilige van de school: de heilige Jan Berchmans: "Doe het gewone buitengewoon". Zo deed hij het inderdaad!

Uit: Het Beertje nr. 304 (december 2010)

Overlijdensbericht

Op 12 september 2010 overleed oud-leraar
Zeereerwaarde Heer Kanunnik
 
Wilfried Verhaert
 
Geboren te Westerlo op 4 juni 1942
Priester gewijd te Westerlo op 27 juni 1965
Priester-student K.U.L. 1965-1970
Leraar aan het Sint-Jan Berchmanscollege Westmalle 1970-1980
Parochievicaris Sint-Lambertusparochie Heist-op-den-Berg 1980-1986
Pastoor Sint-Antoniusparochie Brasschaat 1986-1993
Deken van het dekanaat Brasschaat 1987-1996
Streekvicaris van de Voorkempen 1993-1996
Plebaan-deken van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen 1996-2010
Kanunnik 1997-2010

Wilfried Verhaert was een gelukkige priester, niet in het minst door de vele contacten met mensen. Hij was graag in Antwerpen en leerde al snel de stad te appreciëren. Hij heeft er altijd voor geijverd de kathedraal van Antwerpen te zien als een huis van God, een levende ontmoetingsplaats waar mensen inspiratie kunnen putten uit hun geloof, in de mooie en moeilijke momenten van het leven.

Hij was een geduldige leraar die met enthousiasme en doorzetting het Evangelie verkondigde. Hij streefde ook naar eenheid binnen de kerk en wilde steeds opnieuw bruggen slaan tussen mensen.

Hij zette zich in voor mensen dichtbij en veraf, in het bijzonder dan in Afrika (o.a. Benin en Burkino Fasso) waar hij scholen, ziekenhuizen en kerken bouwde.

Wilfried Verhaert was al geruime tijd ziek. Hoewel zijn krachten de laatste tijd afnamen bleef hij tot de laatste dagen vóór zijn overlijden begaan met al wie zou achterblijven.

Tekst van parochievicaris Tim De Mey

Overgenomen in Het Beertje nr. 304 (december 2010)